Swedish
Åtgärda Assembly Kreditvärdighet Type=win32 Name=problem With Microsoft.windows.common-controls

Åtgärda Assembly Kreditvärdighet Type=win32 Name=problem With Microsoft.windows.common-controls

Om en person har Assemblyidentity type= win32 name= microsoft.windows.common-controls applicerade på din PC, önskar vi att den här guiden hjälper dig att lösa problemet.

Det finns ingen anledning att lida av PC-problem längre! Med Reimage kan du enkelt och snabbt reparera vanliga Windows-fel och optimera ditt system för maximal prestanda.

Liksom andra minskningsfönster är en ganska typisk kontroll nästan säkert ett underordnat fönster, vanligtvis används i princip en applikation tillsammans med alla andra fönster för att ge användarinteraktion.

Vad är Commctrl H?

Beräknar dimensionerna utanför rektangeln under klientdisciplinen som innehåller kommer från alla angivna kontroller.

Denna produkt förklarar information om hur man anpassar iPhone-appen så att standardkontrollerna visas på det sätt som användaren föredrar. Manifester

 • använda-eller-direktiv-för att-säkra-att-visuella-stilar – kan-ansöka-till-ansökningar kan vara
 • Använda ComCtl32.dll återgivning 6 i ett program som enbart använder standardtillägg < li>
 • Använd ComCtl32 version 6 i en funktionell kontrollpanel eller DLL som jobbar med RunDll32.exe
 • Lägg till en visuell elementsorteringsstöd för ett tillägg, plugin-program, MMC-snap-in eller DLL att inkludera i hela processen
 • Stäng av visuella stilar
 • Använda video- eller grafikstilar med HTML-innehåll
 • När visuella stilar inte tillämpas
 • Gör din applikation liknande tidigare versioner av Windows
 • Relaterade ämnen
 • Använd manifest eller direktiv för att säkerställa att visuella stilar kan tillämpas på applikationer

  Hur kan jag aktivera visuella stilar inom bara Windows 10?

  Gå först till den lokala har (C:), sedan till Windows-filen där du hittar tipsen och klicka på “Teman”.Välj nu en stil som heter Aero och länka den på marknaden till ditt skrivbord.Byt sedan namn på webbplatsen som kan aerolite.theme.Högerklicka nu medan “Aerolite.Lagra och stäng nu fönstret Anteckningar.

  assemblyidentity type= win32 name= microsoft.windows.common-controls

  För att programmet ska kunna använda visuella metoder, ComCtl32.dll version 6 eller senare laddas. Eftersom version 6 alltid inte distribueras Borttagbar, är den bara tillgänglig om eller när din produkt körs på några andra Windows som innehåller den. Windows krossas av version 5 och 6. ComCtl32.dll version 6 innehåller användarkontroller och dessutom vanliga problem. Som standard skriver applikationer där varje användare definierar i User32.dll om kontroller med kontroller definierade i ComCtl32.dll version 5. För en lista över relaterade DLL-versioner och deras vardagliga användningsmodeller, se Vanliga kontrollversioner . p>

  Lid inte längre av Windows-fel.

  Reimage är det ultimata reparationsverktyget för din PC. Den diagnostiserar och reparerar inte bara olika Windows-problem, utan den ökar också systemprestandan, optimerar minnet, förbättrar säkerheten och finjusterar din dator för maximal tillförlitlighet - allt med en enkel nedladdning och installation. Lita på Reimage för att få din dator igång igen på nolltid!

 • Steg 1: Öppna Reimage-programvaran
 • Steg 2: Klicka på "Starta skanning"
 • Steg 3: Klicka på "Reparera nu" för att starta reparationsprocessen

 • Om du förväntar dig att din applikation har visuella koncept, bör du förringa applikationen eller lägga till ett komplett kompilatordirektiv som anger att version 6 som har att göra med ComCtl32.dll verkligen bör användas medan den är tillgänglig.

  Produktmanifestet tillåter ett program att specificera vilka monteringsversioner som webbplatsen behöver. I Microsoft Win32 är en enhet en uppsättning DLL-filer och som ett resultat av en lista med versionsobjekt som karakteristiskt finns i dessa DLL-filer.

  Manifest tilldelas i XML-format. Namnet i den aktuella applikationens manifestfil har blivit adressen till det körbara programmet skuggat av en specifik .manifest-filnamnstillägg; för att illustrera MyApp.exe.manifest. Det efterföljande manifestexemplet visar att extremavsnittet syftar på manifestet i sig. I följande tabell schemaläggs attributen för tv-program genom att ställa in det viktigaste huvudelementet AssemblyIdentity i inläggsbeskrivningsavsnittet i manifestet.

  Attribut Beskrivning

  Version Manifest produktion. Revisionen har hårddiskformatet major.minor.revision.build (dvs. n.n.n.n där n <=65535). Processorarkitektur Den dator som din applikation är utformad för. Namn Innehåller webbplatsens namn, produktnamn och sedan uppgiftens namn. ge Ange din ansökan, till exempel i punkt Win32.

  assemblyidentity type= win32 name= microsoft.windows.common-controls

  Exempelmanifestet gäller även en historik över din applikations överväganden och ansökningsformulärberoenden. Användningstabellen visar huvudattributen som bestäms av AssemblyIdentity-elementet i själva avsnittet Dependency.

  Attribut Beskrivning

  ge Den aktuella beroende typen som är relaterad till komponenten, såsom Win32. Namn Komponentnamn. Versionia Komponentversion. Processorarkitektur Den processor för vilken komponenten, vad gäller experter, hade designats. publicKeyToken Nyckeluttryck att använda med följande komponent. språk Språket för den mänskliga komponenten.
  Beskriv kortfattat din ansökan här.        

  Om du vanligtvis använder Microsoft Visual C++ 2005 eller kanske senare, kan du lägga till när du följer kompilatordirektivet till ditt källnummer istället för att skapa manifestet som passar bäst. För läsbarheten kommer direktivet för närvarande att delas upp i mycket blandade rader.

  #pragma comment(linker,""/manifestdependency:type='win32'nname='Microsoft.Windows.Common-Controls' version='6.0.0.0'nProcessorArchitecture='*' publicKeyToken='6595b64144ccf1df' language='*'"")

  Följande områden beskriver hur man tillämpar visuella skärningar på många olika typer av tillvägagångssätt. Aviserings- och manifestformatet är utan tvekan detsamma i varje fall.

  Använda ComCtl32.dll version 6 i ett program som endast använder standardtillägg

  Här är nästan alltid exempel på program som inte använder tillägg från tredje part.

 • Kalkylator
 • FreeCell (i Windows Vista och Windows 7)
 • Minsvepare (i Windows Vista och Windows 7)
 • Anteckningsblock
 • Solitaire (Windows Vista men även Windows 7)
 • Använd visuella stilar för att uttrycka och inkludera applikationer.

  1. Se ComCtl32.lib med anropet InitCommonControls.

  2. Lägg till en initiator som heter YourApp.exe.manifest i källträdet i Present XML-format.

   Beskriv kort vår applikation här.        

   Denna programvara är betrodd av över 30 miljoner användare över hela världen. Prova det gratis idag.