Swedish
Felsök Enkelt Strömmande CRM-funktioner

Felsök Enkelt Strömmande CRM-funktioner

Om du måste stöta på ett felmeddelande oavsett om du laddar ner CRM-funktioner till din mobila dator, kolla in dessa felsökningstips.

Det finns ingen anledning att lida av PC-problem längre! Med Reimage kan du enkelt och snabbt reparera vanliga Windows-fel och optimera ditt system för maximal prestanda.

När du startar Microsoft Dynamics CRM-klienten för Outlook, prenumererar du på följande felmeddelande: Ett fel uppstod vid inläsning av Microsoft CRM tillhandahåller. Starta om Outlook. Applikationsrapporten nämner också turneringsfel 80072f19: Händelse: 16941 Det uppstod ett problem med att initiera det specifika verktygsfältet för initieringsförlopp.

ett fel inträffade när funktionen för kundrelationshantering laddades

Den här artikeln ger svar på frågor som människor kan ha när de startar Microsoft Dynamics CRM-klienten för Outlook. Till:

Relaterat till Microsoft CRM-klient i Microsoft Office Outlook
Original KB-nummer: 911384

Symtom

Symtom 1

När en person packar upp Microsoft Dynamics CRM Person för Microsoft Office Outlook, visas följande felidé:

Ett fel uppstod när Microsoft CRM-funktioner kördes. Testa att starta om Outlook.

I händelseloggen liknar röstmeddelanden med röstfel följande röstmeddelanden som vanligtvis loggas.

Kunde hellre än att hitta en motivering för händelse-ID (inte en utan två) i Source Microsoft (CRM). Den angränsande datorn kanske inte är nödvändigt register eller netbook data DLL informationsmeddelanden till aktuella meddelanden från datorn online ger stöd till. Du kan framgångsrikt använda /AUXSOURCE= med returnera den här beskrivningen; Mer viktig information finns i Hjälp och support. Prenumerera

Informationen är en del av evenemanget. MSCRM-plattformsfelrapport:

Fel: Undantag hittades vid 0x80040220 hrsult:. Felmeddelande: Undantag nära 0x80040220 hrsult:. Felinformation: Exakt information om detta fel gavs inte genom att använda policyn. Källfil: Ej ​​tillgänglig Radnummer: Ej tillgänglig Stackspårningsinformation: på System.Web.UI.Page.HandleError (Undantag e) i System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain() på System.Web.UI.Page. ProcessRequest() på System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext) som finns på System.Web.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication+IEexecutionStep.Execute() på System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IEexecutionStep,Synchronously Complete).

Det gick inte att hitta en beskrivning för incident-ID ( 16930 ) i roten av orsaken ( MSCRMAddin ). Den lokala hemdatorn kanske inte har registret tillsammans med DLL-filer för meddelandeigenkänning som krävs för att visa SMS-meddelanden från en fjärrdator. Du kan se att du potentiellt kan använda flaggan /AUXSOURCE= för att ha denna beskrivning; För mer information, njut av Hjälp och support. Följande fakta är en del av resan: 80004005, , CADdin::HrActivateAddin, 472. Beskrivning

Kunde kanske inte hitta händelse-ID att hitta ( 5944 ) relaterat till hjälp (MSCRMAddin). Den lokala arbetsstationen kanske inte har det nödvändiga pc-registret, eller helt enkelt informationsfrekvensen dll-filer för röstmeddelanden från fjärrdatorn. Du kan använda folk /AUXSOURCE= för att få vår beskrivning; upplev avsnittet Hjälp och support bara för viktig information. Följande information kan vara en del av händelseuppsättningen: , 80004005, CADdin::HrInitializeUI, 137.

Symtom 2

Om du använder Windows Vista med Microsoft Dynamics CRM för Outlook och du har tillåtit Dating på plattformen, kommer du att få ett felmeddelande som liknar följande:

Klientkonfiguration: COM-registrets tangentbordsnycklar [fel] är skadade. Kör CRM-installationsguiden igen. Kontakta din Microsoft Dynamics CRM-hanterare. —> System.TypeLoadException: Det gick inte att hämta COM-kvalitetsfabriken med avseende på komponent med CLSID på grund av observatörsfel: 80131522.at
System.RuntimeTypeHandle.CreateInstance(RuntimeType-typ, Boolean publicOnly, Boolean Boolean& noCheck, canBeCached, RuntimeMethodHandle& ctor, Boolean& bNeedSecurityCheck) i
System.RuntimeType.CreateInstanceSlow(Boolean publicOnly, Boolean fillCache) bredvid System.RuntimeType.CreateInstanceImpl(Boolean publicOnly, Boolean boolean skipVisibilityChecks, fillCache) på
System.Activator.CreateInstance(typ typ, boolesk icke-Public) inuti
Microsoft.Crm.Outlook.Diagnostics.ComponentObjectModelDiagnosticCheck.Execute(BackgroundWorker backgroundWorker) — Sluta i inre undantag i denna stack kör en spårning för TO
Microsoft —.Crm.Outlook.Diagnostics.ComponentObjectModelDiagnosticCheck.Execute(BackgroundWorker backgroundWorker) till Microsoft.Crm.Outlook.Diagnostics.DiagnosticCheck.DeepExecute(BackgroundWorker backgroundWorker)

Symtom 3

När du försöker föreslå en potentiell kund Microsoft Dynamics CRM för Outlook kan du inte se den exakta specifikationen av Microsoft Dynamics CRM-mappen. Dessutom får du det korrekta felmeddelandet:

Ett fel uppstod när Microsoft CRM-funktionen streamades. Försök att återställa Outlook.

Händelsetyp: Fel Händelsekälla: MSCRMAddin Händelsekategori: Inget Händelse-ID: 16930 Datum: Datum Tid: Tid N/A Användare: Dator: Datornamn Beskrivning: Misslyckades du kan initiera Microsoft UICRM. Testa att starta om Microsoft Outlook. HR=0x80004005. sammanhang=. Funktion=CADdin::HrActivateAddin. linje=521. Dessutom kommer du utan tvekan att få hela följande felmeddelande i filen OUTLOOK-YYDDMM.log: [Datetime] Process: OUTLOOK |Tråd:0832 |Kategori: Unmanaged.Platform |Användare: PlatformAnvändarfel |Nivå: | HrGetXmlDOM-fil: c:bt643srcapplicationoutlookv3caddinxmlutil.Linje: cpp 179 >hr kommer att vara 0x80004005

Symtom 4

När du konfigurerar Microsoft Dynamics CRM-klienten på uppdrag av Outlook får du nästa felmeddelande:


Lid inte längre av Windows-fel.

Reimage är det ultimata reparationsverktyget för din PC. Den diagnostiserar och reparerar inte bara olika Windows-problem, utan den ökar också systemprestandan, optimerar minnet, förbättrar säkerheten och finjusterar din dator för maximal tillförlitlighet - allt med en enkel nedladdning och installation. Lita på Reimage för att få din dator igång igen på nolltid!

 • Steg 1: Öppna Reimage-programvaran
 • Steg 2: Klicka på "Starta skanning"
 • Steg 3: Klicka på "Reparera nu" för att starta reparationsprocessen

 • Ett fel inträffade för att inte tala om att ladda Microsoft CRM-funktioner. Försök att laga Outlook. Felhändelse 80072f19 nämns dessutom i applikationsloggen: Händelse: 16941 Det uppstod ett fel när initieringsförloppsverktygsfältet initierades. Starta om Microsoft och försök crm igen. HR=0x80072f19. sammanhang=. Funktion=CADdin::HrActivateAddin. string=322.

  Symtom 5

  När du tittar på att starta Microsoft Office Outlook om en hårddisk som vanligtvis har Microsoft Dynamics CRM-klienten för Outlook installerad, får du det använda felmeddelandet:

  Ett fel har rapporterats vid bitladdning av Microsoft Dynamics CRM-funktionen.

  Försök att starta om Microsoft Outlook.

  Om avvikelser kvarstår, kontakta en ny systemadministratör.

  Dessutom loggas läsfelpunkten i Application Function-loggen:

  Händelsetyp: Fel
  Händelsekälla: MSCRMAddin
  Händelsekategori: ID: Inget
  Händelse 16931
  Beskrivning:

  Det uppstod ett problem med att initiera Microsoft CRM COM-kompatibilitet. Starta om Microsoft och försök att hantera kundrelationer igen. HR=0x80131700. sammanhang=. Funktion=CADdin::HrActivateAddin. Line=274.

  ett fel inträffade när funktionen för kundrelationshantering laddades

  Händelsetyp: Fel
  MSCRMAdin
  -händelseEvent Användbar resurs: Kategori: Ingen
  Händelse-ID: 5903
  Beskrivning:

  Microsoft CRM Outlook-tillägget kunde inte initieras för att göra det. Microsoft kommer att starta om Outlook och man bör försöka igen. HR=0x80070057. sammanhang=. Function=CADdin::OnConnection. string=196.

  Orsak

  Orsak 1

  Det här problemet uppstår eftersom rollen som är tilldelad till alla användarkonton inte har åtkomst, så det är en View-enhet som är registrerad med Microsoft CRM Dynamics. Se upplösning 1.

  Orsak 2

  Inaktivering av konfigurationen av filhemsidan görs vanligtvis genom en aktiverad grupprincip. Disable Fold Configurationer Home är inställningarna för Microsoft Office 2003 administrativa mall (OUTLK11.adm). Om den här inställningen troligen kommer att aktiveras kan Office 2003 inte ladda en Microsoft Dynamics CRM-mappstruktur. Se upplösning 2.

  Orsak 3

  Det här problemet väcker sitt fula huvud i IIS om det i princip inte finns några mappningar för vissa .srf-tillägg som pekar på användarens CRMisapi.dll-sats. Se upplösning 3.

  Denna programvara är betrodd av över 30 miljoner användare över hela världen. Prova det gratis idag.